כתיבת חוות דעת לבית משפט

סדנה | מאמרים בנושא

סדנה בכתיבת חוות דעת לבית משפט

הסדנה ל"כתיבת חוות דעת לבית משפט" היא סדנה בכתיבה שיווקית למומחים ולאנשי מקצוע מובילים בתחומם,  הנדרשים להכין דוח מקצועי לבית המשפט בנוגע לאדם מסוים מבחינה רפואית, פסיכיאטרית, פסיכולוגית או חברתית ולחוות את דעתם המקצועית עליו.

אנשי מקצוע מובילים בתחומם נדרשים לעתים לכתוב חוות דעת רפואית, פסיכיאטרית, פסיכולוגית או חברתית עבור בית המשפט. עבורם, זוהי תעודת זהות ואישור למוניטין המקצועי שצברו; עבור בית המשפט, זוהי אסמכתא חשובה שלפעמים יכולה לקבוע גורלות ואפילו חיי אדם. אופן הכתיבה של חוות הדעת חשוב אם כן לשני הצדדים, ויש לכתוב את חוות הדעת במקצועיות, ברגישות ותוך העברת המסר החשוב לבית המשפט, המקבל את ההחלטה.

מטרות

הסדנה

}

 • מתן תבניות מקובלת לכתיבת חוות דעת לבית משפט.
 • הסבר על השימוש בתבנית המסמכים.
 • מתן כלים לכתיבת חוות דעת לבית משפט.
 • הצגת דילמות בכתיבת חוות הדעת ופתרונן.
 • מתן כלים להתאמת חוות הדעת להקשר
 • תבנית לכתיבת חוות דעת לבית משפט.
 • תהליך עבודה מובנה לכתיבת חוות דעת לבית משפט.
 • חיסכון בזמן עבודה בהכנת חוות הדעת.
 • שיטות בכתיבה אפקטיבית.
 • טכניקות בכתיבה שיווקית.
 • כללים בכתיבה רשמית בעברית.

{

תוצרים

פרטים

נוספים

}

קהל יעד

רופאים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פקידי סעד.

הסדנה היא הומוגנית ביסודה.

משך הסדנה

4 שעות אקדמיות

סילבוס

 • האיזון בין הרגש לבין ההיגיון בחוות הדעת
 • איתור הנושאים הרגישים מבחינה משפטית ורגשית
 • שלבי העבודה בכתיבת חוות הדעת
 • הבחנה בין עיקר לטפל
 • המסר הרצוי לחוות הדעת והתכנים התומכים בו
 • האחדה תחבירית
 • שימוש באוצר מלים
 • תחביר נכון בעברית
 • כלים בחיסכון בזמן הכתיבה

הזמנת סדנה

מאמרים בנושא כתיבת חוות דעת לבית משפט

דילוג לתוכן